دبیرستان غیردولتی عدالت

شهرستان بندرانزلی

توجه:
1- قبل از ورود شماره ملی صفحه کلید را در حالت انگلیسی قرار دهید
2- اگر شماره ملی شما با صفر شروع می شود صفر های اول را وارد نکنید مثلا 0026365897 را 26365897 وارد کنید
3- شماره ملی 10 رقم است و ورود تمام ارقام بجز صفرهای اول الزامی است
کلاس مجازی مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی ویژه پایه نهم

کلاس مشاوره و برنامه ریزی امور تحصیلی در روز چهارشنبه مورخ 99/10/03 در ساعت کلاس تربیت بدنی دانش آموزان پایه نهم تشکیل خواهد شد .

جلسه دوم مشاوره تحصیلی برای انتخاب رشته دانش آموزان پایه نهم توسط خانم دریایی در تاریخ 99/12/06 در مدرسه غیردولتی عدالت برگزار شد.

توصیه هایی برای جلوگیری از چاقی دانش آموزان
برنامه هفتگی
طراحی شده توسط سیدمرتضی طاهری

صفحه اصلی

کارنامه

هدایت تحصیلی